Jak wybrać dobre ubezpieczenie komunikacyjne?

ubezpieczenie komunikacyjne

O ile ubezpieczenie OC naszego auta jest obowiązkowe a wybierać możemy tylko pośród tych, które różnią się ceną składki tak w przypadku dodatkowego ubezpieczenia AC ważne są dla nas kryteria według indywidualnych potrzeb. Jak wiadomo tego rodzaju ubezpieczenie komunikacyjne jest dobrowolne i tylko od odpowiedzialności właściciela auta i troska o bezpieczeństwo własne jak i samochodu ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

Pocieszający jest jednak fakt, iż tego rodzaju ubezpieczenie Olsztyn jest nabywane coraz częściej. Wpływ na to ma przede wszystkim coraz większa liczba wypadków drogowych jak również incydentów kradzieży czy wandalizmu – jak wiemy ubezpieczenie podstawowe, czyli OC nie obejmuje tego rodzaju zdarzeń.

Wybierając ubezpieczenie dodatkowe miejmy na uwadze zakres jego obowiązywania. Czasem zawiera ono jedynie dodatkowe usługi czy pomoc w przypadku wypadku czy zdarzeń losowych na drodze. Warto jednak zawrzeć w pakiecie również ochronę auta na postoju – kradzież czy akty wandalizmu są przecież na porządku dziennym.

Jeśli auto służy do wyjazdów służbowych czy często wyruszamy nim w podróż poza obszar naszego kraju warto, by ubezpieczenie obowiązywało się tylko na terenie Polski. Co więcej, ustalmy system ewentualnej wypłaty szkody. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie dostarczanych za naprawę rachunków. W innym (bardziej opłacalnym dla starszych aut) to on dokonuje wyceny szkody i podejmuje się naprawy.

 

Dodaj komentarz