Jakie są korzyści szkoleń integracyjnych dla pracowników?

szkolenia integracyjne

Zarządzanie zespołem nie jest łatwym zadaniem dla większości menagerów. Szczególnie mając pod sobą kilkunastu, a nawet kilku dziesięciu pracowników koordynowanie pracy pochłania dużo czasu. Dotyczy to również relacji między pracownikami, które bezpośrednio przekładają się na osiągane przez nich wyniki.

W firmach można rozróżnić dwie podstawowe formy zarządzania zespołem przez kadrę menagerską. Pierwsza polega na braku możliwości skrócenia dystansu między członkami zespołu, ograniczając tym samym ich spoufalenie się. Inni natomiast dążą do dobrego poznania się i przełamania wszelkich barier komunikacyjnych, które mogłyby negatywnie wpływać na komunikację i pracę. Dlatego nasuwa się tutaj pytanie, która z tych postaw jest lepsza? Oczywiście ta, która pozwala zbudować zdrowe relacje między pracownikami bazujące na otwartości i wzajemnym zaufaniu.

Budowanie relacji między pracownikami często wymaga podjęcia odpowiednich kroków. Dotyczy to w szczególności nowych pracowników, którzy są nowi w danym otoczeniu. Przez to trudno nim nawiązać kontakt, ponieważ są nieśmiali lub nie wiedzą jak to zrobić. Tutaj powinien z pomocą przyjść menager, który zauważy taki problem i podejmie działanie w tym kierunku. Jeśli rozmowa nie da efektu, to w takich sytuacjach sprawdzają się szkolenia integracyjne, które mogą być kierowane zarówno do nowych pracowników, jak i starej kadry.

Szkolenia integracyjne mogą mieć różną formą, lecz coraz popularniejsze stają się szkolenia z wykorzystaniem gier szkoleniowych. Podczas takiego szkolenia możemy spędzić wspólnie czas, grając w grę polegającą na wspólnym wykonaniu konkretnego zadania. Dlatego w prosty sposób mogą być uwydatnione problemy komunikacyjne, które bezpośrednio wpłyną na przebieg rozgrywki. Ponadto takie szkolenia jest dobrą okazją do poznania się i nawiązania relacji.