Jak bezpiecznie pracować na wysokościach?

praca na wysokościach

Według polskiego prawa pracy, pracodawca nie może narażać pracownika na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Zapis ten dotyczy w szczególności pracowników fizycznych, którzy swoje obowiązki zawodowe wykonują na wysokościach.

Uznaje się, iż praca na wysokościach przebiega już 1 metr nad stałym podłożem – ziemią bądź podłogą. Jeśli taka jest specyfika pracy to obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wszystkim zatrudnionym jak najlepszego bezpieczeństwa i właściwej higieny pracy przy zachowaniu ochrony zdrowia i życia.

Wynika z tego, iż zatrudniający musi udostępnić wszelkie sprzęty służące do wykonywania obowiązków zawodowych w najlepszej jakości, pozbawione najmniejszych usterek i zgodnych z najnowszym postępem technologicznym. Jeśli zachodzi konieczność, by pracownik musiał pracować na wysokościach, na przykład przy wykorzystaniu urządzeń, jakimi są podesty na samochodach to pracodawca musi upewnić się, czy zatrudniony posiada w tym celu niezbędne uprawnienia. Jeśli koniecznego szkolenia w tym zakresie nie przeszedł to jego obowiązkiem jest wysłanie go na takowe, by zdobył odpowiednią wiedzę.

Musimy wiedzieć, że praca na wysokościach obarczona jest ogromnym ryzykiem i niebezpieczeństwem nie tylko dla samych pracowników, ale również całego otoczenia. Pamiętajmy, że rusztowania, dźwigi czy podesty jeśli tylko będą nieodpowiednio obsługiwane mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie.

Dodaj komentarz