Przedszkole dwujęzyczne – metody nauczania

Przedszkole Wilanów

Czy to w związku z otwarciem granic Unii Europejskiej czy też z zupełnie innymi potrzebami, w dzisiejszym społeczeństwie zauważono zwiększone zainteresowanie poznawaniem i nauką języków obcych. Zainteresowanie osób dorosłych przekłada się na bardzo racjonalne działanie w stosunku do własnych dzieci. Coraz większa liczba rodziców zaczyna, bowiem zdawać sobie sprawę z tego jak ważna dla ich dziecka może okazać się znajomość języka angielskiego i umiejętność komunikowania się w obcym języku z innymi ludźmi. Dlatego też właśnie wielu współczesnych rodziców mających na uwadze przyszłość swojego dziecka decyduje się na sprawnie działające przedszkole językowe posiadające sprawdzone rozwiązania w zakresie nauczania języka obcego.

 

Metody nauczania

 

Immersja językowa. W bardzo dużej liczbie dzisiejszych przedszkoli jedną z najpopularniejszych metod nauki języka obcego jest „zanurzenie” dziecka w języku obcym poprzez wprowadzenie go w świat innego języka bez dokonywania jakichkolwiek prób tłumaczenia i objaśnień w języku polskim. Metoda ta polega na porozumiewaniu się wszystkich dzieci znajdujących się w grupie w języku angielskim. Zastosowanie tej metody w przedszkolu pozwala na typowo intuicyjna naukę języka obcego przez dziecko biorące udział w zajęciach dydaktycznych. Zajęcia te poprzez ciągłe dostarczanie obcych słówek wpływają na to, że dziecko w typowo intuicyjny sposób zaczyna je sobie przyswajać i używać. Metodę immersji stosuje na przykład przedszkole dwujęzyczne Wilanów

Metoda multisensoryczna. Metoda ta w bardzo dużym stopniu wpływa na stymulację i wykorzystanie praktycznie rzecz biorąc wszystkich zmysłów malucha. Korzystanie z tej metody nauczania pozwala na zwiększenie aktywności ruchowej dziecka poprzez aktywne reagowanie na polecenia wydawane przez osobę prowadzącą zajęcia. Metoda ta jest w bardzo dużej mierze nastawiona na wykorzystanie aktywnych form gier i zabaw wpływając w dużym stopniu na rozwój wyobraźni dziecięcej.

TPR od nazwy Metoda Total Physical Response to metoda reagowania całym ciałem. Metoda ta opiera się i wykorzystuje zdolności motoryczne przedszkolaka. Korzystanie z tej metody ma eliminować stres wynikający z nauki czegoś nowego i nie do końca zrozumiałego dla malucha. Metoda wykorzystuje ruchy całego ciała, co jest bardzo pomocne dla nauczyciela w przypadku dzieci nauczania dzieci w wieku przedszkolnym.

Metoda audiolingwalna to metoda opierająca się głównie o powtarzanie przez dziecko pojedynczych wyrazów lub całych zdań. Powtarzanie może odbywać się w sposób indywidualny jak też w grupie.

 

Oczywiście przytoczone metody nauczania będą miały wiele zalet jak też kilka wad, nie mniej jednak są to bardzo skuteczne metody nauczania języka obcego.

 

Dodaj komentarz