Świetlica w szkole

świetlica w szkole

Świetlica funkcjonuje w oparciu o działalność szkolną. Jej zadaniem jest sprawowanie opieki i zapewnianie pomocy dydaktycznych wszystkim podopiecznym, którzy do niej uczęszczają.

Świetlica jest placówką, w której przebywają uczniowie szkół podstawowych przed zajęciami bądź po zajęciach szkolnych do czasu, kiedy nie odbiorą ich prawowici opiekunowie. To idealne rozwiązanie dla zapracowanych rodziców, którzy nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem w czasie, w którym nie uczęszcza ono na lekcje.

Zadaniem kadry zatrudnionej w świetlicy jest nie tylko opieka nad dzieckiem, ale również jego kształcenie. nierzadko nauczyciele pomagają w odrabianiu lekcji czy organizują zajęcia edukacyjne. Dzięki temu uczeń nie traci czasu a rozwija się i kształci swoje umiejętności.

Warto wiedzieć, że świetlica w szkole, na przykład ta działająca w placówce, jaką jest szkoła podstawowa na Bemowie wspiera również rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka a organizowane zajęcia pozwalają uczyć dzieci zarządzania czasem wolnym przy jednoczesnym spędzaniu chwil na pogłębianiu wiedzy zgodnej z zainteresowaniami czy pasją.

Ważnym aspektem jest również fakt, iż każda świetlica przyjmuje jednorazowo nie więcej niż 25 dzieci, co sprawia, że każdy ma tu szansę na indywidualny rozwój. Co istotne, większość tego rodzaju obiektów zapewnia dzieciom dogodne warunki opieki, w tym na przykład całodzienne wyżywienie czy w razie potrzeby odpoczynek w komfortowych warunkach.

Dodaj komentarz