Podział majątku – jak to wygląda?

podzial majatku

Podział majątku po rozwodzie jest coraz częstszym problemem, który dotyka wielu rodzin. Jak wynika z badań, średnio co drugi małżonek ma problemy z uzyskaniem sprawiedliwego podziału majątku w wyniku rozwodu. Aby ułatwić podział majątku i pomóc rozwodnikom poradzić sobie z tym problemem, warto skorzystać z pomocy adwokata. Warto tez ustalić, czy podział majątku przed rozwodem będzie lepszym rozwiązaniem, nierówny niż podział majątku po rozwodzie.

Adwokat jest profesjonalnym pełnomocnikiem, który doradza i pomaga w uzyskaniu sprawiedliwego podziału majątku rozwodnikom. Jeśli zdecydujecie się skorzystać z pomocy specjalisty, będziecie mieli pewność, że podział majątku zostanie przeprowadzony szybko i bezproblemowo.

Przeczytaj także: Kiedy następuje rozwód?

Podział majątku na drodze sądowej

Rozwód to trudny czas dla każdej ze stron. Jednym z podstawowych problemów jest podział majątku. Niektórzy uważają, że powinno się go dokonywać wspólnie, inaczej ciężko będzie osiągnąć porozumienie. Jednakże w ostatnich latach wiele się zmieniło i obecnie w większości przypadków dochodzi do podziału majątku na drodze sądowej.

 

Jak przebiega proces podziału majątku?

Warto wiedzieć, jak przebiega taki proces. Zgodnie z art. 50 KC majątek małżeński podlega Community Interest ( ICC ) i rozdziela się między małżonków w sposób równy, chyba że udowodni się inaczej. Wartość majątku jest określana na dzień ogłoszenia wyroku rozwodowego, a podział może być dokonany w każdym czasie po rozwodzie. Jeśli strony mają dobrą wolę, poradzą sobie ze sobą i dokonają podziału majątku we własnym zakresie, nie będzie potrzeby interwencji sądu.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku porozumienia, sąd będzie musiał dokonać podziału majątku sam. Warto także wiedzieć, że istnieją pewne rzeczy, które nie podlegają podziałowi. Są to przedmioty osobiste, takie jak biżuteria czy ubrania. Podobnie jest z długami, które każdy małżonek ma własne i musi je spłacać samodzielnie.

 

Podział majątku przed rozwodem czy po?

Sad rozdziela majątek pomiędzy małżonkami w przypadku rozwodu lub separacji. Proces ten nazywany jest egzekucją podziału majątku. Sad może przeprowadzić egzekucję podziału majątku na wniosek jednego lub obojga małżonków. Sad przeprowadza postępowanie dowodowe w celu ustalenia faktów i okoliczności dotyczących podziału majątku.

Małżonkowie mogą przedstawić ewidencję w postaci dokumentów, rachunków, wyciągów z banku lub innych źródeł. Sąd może również wezwać biegłych lub innych dowodów dotyczących podziału majątku. Podsumowując, podział majątku to ważna kwestia, którą należy dokładnie przemyśleć. Warto wiedzieć, jak przebiega taki proces i na co należy zwrócić uwagę.