Ile pieniędzy pochłania praca biegłych sądowych?

lista biegłych sądowych częstochowa

Praca biegłych sądowych i wydana przez nich opinia jest nierzadko koniecznością, jeśli weźmiemy pod uwagę różnego rodzaju sprawy sądowe. Biegli powoływani są do pracy przez sąd. Właśnie dlatego koszty ich wynagrodzenia pokrywane są z budżetu państwa. Pewnie nie zdawaliście sobie nawet sprawy z tego, że praca biegłych pochłania aż 30% wszystkich kosztów, jakie generują postępowania sądowe.

Co ciekawe, każdego roku koszty z tytułu wynagrodzenia biegłych sądowych wzrastają. Jest to spowodowane przede wszystkim coraz większą liczbą prowadzonych rozpraw. Jeszcze 5 lat temu koszty te opiewały na łączną kwotę blisko 133 milionów złotych. Obecnie z budżetu państwa ubywa rocznie ponad 200 milionów złotych. Praca biegłych generuje największe koszty, zaraz po tych, jakie związane są z wysyłką wezwań i ponagleń do stron postępowań.

Zdaniem analityków koszty związane z wynagrodzeniem za prace biegłych będą jeszcze większe. To dlatego, że w sądach coraz częściej prowadzone są sprawy skomplikowane i zawiłe. Przy każdym sądzie okręgowym publikowana jest zresztą lista biegłych sądowych. Częstochowa czy inne miasto w Polsce taką posiada. Na takiej liście można z łatwością sprawdzić, jak wielu biegłych współpracuje z sądami i jak liczne są specjalizacje, w których są ekspertami. Wylicza się, że jest ich ponad 140.

Ciekawostką jest fakt, że większość kosztów pochłania praca biegłych, którzy wydają opinie, wnioski i ekspertyzy w sprawach kryminalnych. Kolejną specjalizacją są badania medyczne, a następnie oględziny zwłok. Zaledwie 3% udziału w wydatkach mieli biegli, którzy wydawali ocenę dotyczącą badań psychologicznych. Wyraźna jest również tendencja, zgodnie z którą mniej popularne profesje biegłych generują mniejsze koszta związane z ich pracą i wynagrodzeniem.

Ktoś mógłby zastanawiać się nad koniecznością pracy biegłych, skoro taka współpraca jest niezwykle kosztowna. Trzeba zaznaczyć, że wynagrodzenie dla ekspertów naprawdę nie jest wygórowane. Zrozumiemy to, kiedy pod uwagę weźmiemy ich wiedzę, umiejętności, doświadczenie i odpowiedzialność, jaką biorą na siebie, wydając obiektywną opinię.