Na czym polega outsourcing pracowników?

zatrudnienie cudzoziemców

Prace sezonowe od kilkunastu lat są popularnym tematem szczególnie w okresie wakacyjnym. Wyjazd do pracy w celu uzyskania większych zarobków jest pokusą dla coraz większej liczby osób. Jest to również sposób na pozyskanie pracowników, którzy będą chętnie wykonywać swoje obowiązki.

W ostatnim czasie głośno było o zatrudnianiu pracowników z Ukrainy. Przyjazd wielu osób z tego regionu wynika z obustronnych potrzeb. W Polsce jest zapotrzebowanie na pracowników, natomiast na Ukrainie taka praca stanowi możliwość do uzyskania większej pensji. Niemniej takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie w branżach produkcyjnych, budowlanych oraz usługowych. Taki stan rzeczy wynika z wyjazdu za lepiej płatną pracą na zachód. Szczególnie że w zatrudnianiu cudzoziemców nie ma nic nieetycznego, ponieważ jest to normalny proces zachodzący w wielu krajach np. Anglia, Norwegia, Niemcy. Migracja zarobkowa jest powszechnym zjawiskiem, które pozytywnie wpływa na efektywność pracowników.

Outsourcing pracownik to pojęcie, z którym możemy spotkać się, szukając pracy w każdej branży. Polega on na zatrudnieniu przez agencję zajmującą się pośrednictwem pracy, która oddelegowuje nas do firmy, w której mamy pracować. Nie jesteśmy zatrudniani bezpośrednio przez firmę, w której pracujemy. Podobnie jest z formalnościami i wypłatami, które realizuje agencja pośrednictwa pracy.

Model outsourcingu sprawdza się w naszym kraju również poprzez zatrudnienie cudzoziemców. Powszechnym rozwiązaniem jest zatrudnianie pracowników z Ukrainy i Azji. Do obowiązków agencji należy załatwienie wszystkich formalności związanych z pobytem i pracą w Polsce. Osoby mające pracować w Polsce mają niezbędne dokumenty uprawniające do pobytu. Każdy z pracowników posiada swojego koordynatora, który nadzoruje przebywanie pracowników. To jemu możemy zgłosić zastrzeżenia i uwagi. Ponadto następuje przygotowanie takich osób do pracy poprzez odbycie szkoleń.