Kiedy następuje rozwód?

rozwód z orzeczeniem o winie konsekwencje

Rozwód nigdy nie jest niczym przyjemnym. Dla wielu świadczy o poniesieniu porażki. Rozwód następuje wtedy, kiedy między małżonkami dojdzie do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Te dwa aspekty – zupełność i trwałość muszą wystąpić łącznie, aby sąd mógł orzec rozwód. Warto dodać, że rozwód może nastąpić z orzekaniem o winie lub bez. Obie te sytuacje niosą ze sobą bardzo konkretne konsekwencje.

Gdy rozwój jest z winy jednej strony…

Choć znacznie łatwiej i spokojniej przebiega rozprawa rozwodowa, jeśli strony są zgodne i nie ma konieczności orzekania o winie żadnej z nich, to nie zawsze tak bywa. Jedna ze stron może ubiegać się za uznanie winy tej drugiej lub obie strony mogą być winne rozpadowi małżeństwa. Jednak warto pamiętać, że to nie należy do łatwych sytuacji. Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje takiej decyzji są nieuniknione.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie

Osoba uznana za winną może żądać od niewinnego małżonka alimentów, ale nie działa to w drugą stronę. Co w sytuacji, gdy rzeczywiście sąd uzna konieczność wypłacania alimentów jednej stronie przez drugą? Winny małżonek będzie musiał się regularnie z tego wywiązywać! Nie ma ram czasowych, które określają, jak długo. Konieczność wypłacania alimentów ustaje dopiero w momencie, gdy małżonek uznany za niewinnego wstąpi w nowy związek małżeński. Nie bez przyczyny małżonkowie czasami dążą do uznania winy jednego z nich, bo wiedzą, że będą mogli czerpać z tej sytuacji korzyści finansowe.