Dziecko z autyzmem i jego rozwój

dziecko z autyzmem

Autyzm to choroba, która wymaga leczenia. Niestety, zaburzenia na tle neurologicznym są już u małych dzieci na tyle wyraźne, iż nie pozwalają im na sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dziecko z autyzmem jest wyobcowane, nie potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, dużo lepiej odnajduje się w gronie dorosłych. Wydaje się być wycofane, niezainteresowane, brak u niego koncentracji uwagi. Jednocześnie zauważalny jest u niego brak harmonii rozwoju motorycznego. Nierzadko dziecko jest powolne, wykonuje niezgrabne ruchy, m problemy z odpowiednią wymową. Trzeba przy tym zauważyć, że przy brakach w rozwoju intelektualnym jednego rodzaju jest niezwykle skupione na jednym zainteresowaniu i talencie – może całymi dniami pięknie malować chociaż podstawowe czynności sprawiają mu kłopot. Mówi się nawet, że dzieci autystyczne nie cierpią na chorobę neurologiczną a są wręcz geniuszami w danej dziedzinie bowiem najczęściej w tej wybranej wyprzedzają umiejętnościami i wiedzą swoich rówieśników.

Okazuje się jednak, że do prawidłowego rozwoju dziecka z autyzmem niezbędna okazuje się terapia. Ta może być przeprowadzana w domu bądź w specjalnych ośrodkach terapeutycznych. Najlepszym rozwiązaniem są jednak szkoły integracyjne w Warszawie bowiem tam równolegle z terapią przebiega ich nauka a dodatkowo dzieci uczą się funkcjonować w społeczeństwie i nabywają podstawowe umiejętności sprawnego komunikowania.

Dodaj komentarz