Czy biuro rachunkowe może prowadzić sprawy kadrowe?

sprawy kadrowe

Zgodnie z polskim prawem biuro rachunkowe o ile zatrudnia wyszkolonych w tym celu pracowników może prowadzić sprawy kadrowe swojego klienta.

W praktyce oznacza to tyle, iż przejmuje na siebie obowiązek nie tylko formułowania umów o pracę, ale nawet analizę rynku pracy. W rezultacie może prowadzić rekrutację na potrzebne stanowisko pracy oraz w porozumieniu z klientem zajmować się kwestiami finansowymi oraz zawartymi w umowie zatrudnionego.

Najczęściej usługi rachunkowe w Olsztynie, Krakowie, Warszawie czy innych miastach Polski sprowadzają się więc nie tylko do kwestii rozliczeń pomiędzy firmą a Urzędem Skarbowym czy ZUS, ale także taki sprawy kadrowe poszczególnych pracowników jak wypłaty wynagrodzeń czy rozliczanie urlopów. Niejednokrotnie biuro zajmuje się również kwestiami związanymi z kartotekami pracowników a tym samym pilnuje terminów wizyt i badań lekarskich bądź wydawaniem odpowiednich zaświadczeń. Najczęściej pracownicy biura rachunkowego udzielają również porad z zakresu prawa pracy, prowadzą niezbędną dokumentację, rozwiązują umowy o pracę, wyliczają należne ekwiwalenty a nawet wydają świadectwa pracy.

Oczywistym przy tym wszystkim jest, iż biura rachunkowe, takie jak Stencel oprócz tychże zadań sporządza wszelkie deklaracje podatkowe za poszczególnych pracowników oraz zajmuje się ich rocznymi rozliczeniami.

Biorąc pod uwagę możliwy zakres obowiązków biur podatkowych trzeba przyznać, iż z całą pewnością wyręczają one w dużej mierze właściciela firmy i pozwalają mu uniknąć stresującej papierologii.

 

Dodaj komentarz